Spletno oglaševanje

Spletno oglaševanje na vsioglasi.si:

Fizične osebe brezplačno za do 20 oglasov za 365 dni.
Pravne osebe, 10.00 EUR mesečne naročnine za 50 oglasov, 100.oo EUR letne naročnine za 100 oglasov, 200.00 EUR letne naročnine za do 250 oglasov.

Letna naročnina prdplačilo po predračunu. Možnost dokupa števila oglasov za maksimalno dodatnih 250 za vsak paket. Najmanši dokup 10 oglasov, cena 1.00 EUR za vsak dodaten oglas nad osnovnim dodeljenem številu k bilo kateremu obstoječemu paketu.